W Polsce z platform e-learningowych korzysta coraz więcej szkół, co potwierdza również obserwowane przez rosnące zainteresowanie wdrożeniem e-learningu właśnie w szkołach. Zgłaszają się do nas dyrektorzy, którzy chcą wprowadzić w swoich szkołach e-learning, bądź też chcą przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej właśnie na uruchomienie e-learningu w szkole, często jeszcze nie do końca wiedząc jak powinien wyglądać system e-learning, aby ułatwić pracę nauczycielom i uatrakcyjnić naukę uczniom.


Platforma pozwala również na:

  • zamieszczanie testów i quizów, które sprawdzane są automatycznie;
  • komunikację między nauczycielem a uczniem, jak również między uczniami;
  • zarządzanie procesem edukacyjnym;
  • śledzenie postępów pojedynczych uczniów, klas, całej szkoły;
  • drukowanie świadectw;
  • generowanie raportów, przydatnych np. podczas wywiadówki;
  • informowanie rodziców o postępach ich dzieci;
  • prowadzenie elektronicznego dziennika ocen;
  • zautomatyzowane tworzenie planów lekcji i jego modyfikację, jeśli wystąpi taka konieczność;
  • i wiele innych.

Pragniemy dodać, iż każda platforma e-learning tworzona jest w oparciu o potrzeby i preferencje danej szkoły, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.


Zaawansowane funkcji meetingów online!

Wszystko, czego potrzebujesz, aby uczyć i uczestniczyć w zajęciach online.

funkcje

Available courses